Dolf Segaar

Dolf Segaar

Dolf Segaar

Managing Partner (CMS Advocaten)

Dolf Segaar is partner van CMS Nederland en tevens lid van het overkoepelend bestuur van CMS. Hij maakt onderdeel uit van de Praktijkgroep Vennootschapsrecht, waarbinnen hij zich voornamelijk bezighoudt met rechtsvragen op het gebied van Boek 2 BW, waarbij Corporate Litigation en Corporate Governance zijn bijzondere interesse hebben.

 

Vanuit vraagstukken op het gebied van verenigingsrecht heeft hij zich gespecialiseerd in sport (en daaraan verbonden media en hotels & leisure). In de sportbranche bekleedt hij inmiddels – naast het zijn van advocaat – ook verschillende (internationale) bestuurlijke posities. Hij publiceert met enige regelmaat over met name sportrechtelijke aangelegenheden. In 2015 ontving hij de erepenning van NOC*NSF voor zijn betrokkenheid bij de sport. Tot zijn cliënten behoren Betaald Voetbalorganisaties, sportbonden, sportmarketingbureaus, eventorganisatoren en een van de grote sport- en kledingmerken.